Bratislava-Devínska Nová Ves

100€M2

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY, 10 680m2

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY
Investično – realitná spoločnosť INCORP, spol. s r.o. Vám ponúka na predaj rovinatú parcelu o výmere 10 680 m2 na adrese Vápenka hneď za kruhovým objazdom pri Hornbachu v smere na Devínsku Novú Ves.

Na parcelu o výmere 10 680 m2 vedie asfaltová prístupová cesta Vápenka.

Využitie pozemku: kód funkcie 410 – šport, telovýchova a voľný čas.

Podmienky funkčného využitia plôch: Územia prevažne areálového charakteru s využitím prešport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene.
Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času Prípustné: Vúzemí je prípustné umiestňovať najmä: špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu,

zimných športov a iné, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy, byty v objektoch funkcie – služobné byty.

Možnosť kúpy parciel:

1) výmera 5690 m2 (funkcia 401)
2) výmera 10 680 m2 (funkcia 401)
3) výmera 28 654 m2 (funkica 401)
4) výmera 17 045m2 (funkcia 401)
5) výmera 22 034 (funkcia 401)

Cena: 100 euro/ m2.

PRE VIAC INFO OHĽADOM PONUKY ALEBO INÝCH PONÚK:
www.INCORP.sk
+421 902 67 22 11
+421 905 250 171

Vybavenie

Názov ulice : Vápenka
Druh: pre rodinné domy
Vlastníctvo: firemné
Plocha pozemku: 10680m2

Kontaktujte nás

info@incorp.sk
+421/902 672 211
+421/905 250 171
ID ponuky: 156920

Podobné ponuky

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY, 5691 m2

Bratislava-Devínska Nová Ves
5691
m2 pozemok

100€M2

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY, 28 654 m2

Vápenka, Bratislava-Devínska Nová Ves
28654
m2 pozemok

100€M2

Realitná kancelária

Už 20 rokov ponúkame našim klientom zo všetkých vekových a príjmových vrstiev predaj a prenájom nehnuteľností na bývanie i podnikanie.

Investičná spoločnosť

V spolupráci s investičnými partnermi investujeme do niekoľkých realitných projektov po Slovensku.

Právny servis

Naša spoločnosť je aj vďaka Vám, našim klientom, už viac ako 20 rokov známkou poskytovania kvalitného a spolahlivého právneho servisu.

Hypotekárne poradenstvo

Získajte profesionálnu pomoc od našich špecialistov s výberom hypotéky najviac vyhovujúcej Vášmu rozpočtu.

Interiérový dizajn

Naši interiéroví dizajnéri vytvárajú bývanie inšpirované najnovšími trendami vyhovujúce aj tým najnáročnejším.

Znalecké posudky

Poskytujeme našim klientom vyhotovenie znaleckých posudkov a ohodnotenie nehnuteľnosti so zárukou kvality.